Na Fakultetu za kulturu i medije u ponedeljak, 24. aprila, održano je veoma zanimljivo predavanje o analizi medijskih sadržaja unutar medijskog sistema Srbije, u projektu koji je sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja.

Na ovom značajnom izlaganju na temu „Unapređenje medijskih vrednosti: država i mediji – teorijski okvir“, pre svega za studente sa smera Novinarstvo ali i menadžere u kulturi i medijima kao i odnosima s javnošću, goste iz medijskog arhiva „Ebart“ toplom dobrodošlicom pozdravio je dekan Fakulteta za kulturu i medije prof. dr Dragan Nikodijević, a predavanje je otvorio i zaključio direktor Medijskog arhiva Velimir Ćurgus Kazimir.

Predstavnice ove institucije Snežana Bajčeta i Danica Balaban pružile su prisutnim kolegama uvid u oblike i uslove finansiranja medijskih projekata koje finansira država, kao i o načinima i rezultatima sprovođenja analize sadržaja na različitim tipovima medijima unutar medijskog sistema Srbije. Medijski arhiv „Ebart“ na medijskom tržištu Srbije posluje od 2003. vršeći pre svega poslove prikupljanja i čuvanja podataka iz štampanih medija u elektronskoj formi. U tom periodu uskladištio je više od dva miliona tekstova iz dnevne i periodične štampe pre svega sa nacionalnom pokrivenošću, ali i iz odabranih lokalnih medija.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: