Borisav Dugić, muzički umetnik visokog nacionalnog i međunarodnog renomea, napisao je i odbranio master rad pod naslovom „Značaj tradicionalnih muzičkih instrumenata za srpsku muzičku kulturu na razmeđi XX i XXI veka“. Mentor mu je bio prof. dr Dragan Nikodijević, dekan FKM, a članovi komisije: prof. emeritus Darinka Matić Marović sa Univerziteta umetnosti u Beogradu, potom nastavnici FKM Milivoje Pavlović, Ljiljana Manić i Snežana Berić.

Komisija je ocenila da je kandidat Dugić u svom radu veoma dobro obradio ne samo uže muzički već i širi, sociokulturni i antropološki aspekt položaja tradicionalnih instrumenata u svetu zvukova, ali i u srpskoj kulturi u celini.

Rad i odbrana ocenjeni su najvišom ocenom.

Dugić spada u najistaknutije narodne umetnike u Srbiji i na Balkanu. Predstavljao je Jugoslaviju i Srbiju na prestižnim smotrama i takmičenjima u svetu i osvajao ugledna nacionalna i međunarodna priznanja.

Borisav Dugić završio je menadžment u kulturi na Fakultetu za kulturu i medije.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: