IMG_2646

Ljiljana Manić rođena je 1966. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1990. godine. Magistarski rad na temu „Marketing usluga u beogradskim pozorištima“ odbranila je 2008. godine na Fakultetu za poslovne studije… DETALJNIJE→