Fakultet za kulturu i medije upisuje studente na studijski program četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija.

Fakultet za kulturu i medije ostvaruje studije koje su koncepcijski i programski jedinstvene u ovom delu Evrope, jer pružaju moderne, globalnom okruženju primerene oblike istraživanja kulturne baštine, oblika društvene realnosti i osobenih vidova kulturno-civilizacijskih i žurnalističko-medijskih potreba. Moderno zasnovani, stalno otvoreni nastavno-obrazovni i naučni programi, koji se realizuju kroz multidisciplinarni pristup i interaktivni spoj teorije i prakse, garancija su da će studenti ovog fakulteta postati prestižni analitičari i istraživači vrednosti, društvenih tokova, nepoznanica i celine duha vremena.

Fakultet za kulturu i medije u Beogradu je akreditovan i sastavni je deo sistema obrazovanja Republike Srbije. Osnovni cilj Fakulteta za kulturu i medije je da obrazuje stručnjake koji će biti kadri da odgovorno i kreativno upravljaju kulturnim, naučnim i komunikacijskim procesima u društvu ubrzanih, socijalnih, geopolitičkih, informatičkih i drugih promena.

Na Fakultetu za kulturu i medije izvode se sledeći akreditovani akademski studijski programi:

Osnovne akademske studije:

 •  Menadžment u kulturi i medijima
 •  Novinarstvo
 •  Odnosi s javnošću

Obim studija: 240 ESPB.

Završetkom osnovnih akademskih studija, student stiče zvanje (stručni naziv): kulturolog, žurnalista i komunikolog.

Obaveštavamo buduće studente da sve visokoškolske institucije Univerziteta „Džon Nezbit“ (Megatrend univerziteta) priznaju položen prijemni ispit sa srodnih fakulteta drugih univerziteta u Republici Srbiji.

Radi priznavanja položenog prijemnog ispita na drugim fakultetima, neophodno je, uz ostalu dokumentaciju, priložiti i Potvrdu o položenom prijemnom ispitu, uz pisanu molbu za priznavanje prijemnog ispita.

USLOVI UPISA

Pravo upisa na Fakultet za kulturu i medije Univerziteta „Džon Nezbit“u Beogradu imaju svi kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položili prijemni ispit. Prijemni ispit polaže se u formi testa i obuhvata proveru opšte kulture i pismenosti.

Za polaganje prijemnog ispita potrebna je samo lična karta.

Potrebna su sledeća dokumenta:

 • Svedočanstva o završenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili overene fotokopije)
 • Diploma o završenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili overene fotokopije)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Potvrda o položenom prijemnom ispitu

Pri upisu se podnose sledeća dokumenta:

 • Dve fotografije za indeks,
 • Indeks,
 • 2 ŠV obrasca koja obezbeđuje  UNIVERZITET DžON NEZBIT

NAČIN PLAĆANJA

U školskoj 2017/18 godini, studenti koji već imaju status studenta na Univerzitetu „Džon Nezbit“ kao i studenti koji prvi put upisuju više godine studija, školarinu mogu da plate na više načina:

 • uplatom celog iznosa školarine na žiro račun fakulteta,
 • uplatom polovine školarine početkom svakog semsetra u celokupnom iznosu (npr. 750 evra) i
 • uplatom polovine školarine na početku svakog semestra podeljenu na pet rata (ukupno deset rata)  od kojih je prva rata u semestru 350 evra a ostale rate su po 100 evra u dinarskoj protivvrednosti. Pokriće rata je u čekovima građana. 

INFO SLUŽBA:

tel. 011/ 220 30 29.
e-mail: infofkm@naisbitt.edu.rs